Artis Squash

Data zawodów: 2013-11-16
Ranga: C
Poziom: C
Zawodników: 8
Typ zawodów: TURNIEJ
Kategoria: OPEN

1 ({{getSeed('ZnhheUlxK3lYUzQ9')}}) Przemysław Kozłowski
Zamość
POL
100.00
2 ({{getSeed('UmczM3Vtd0Y2Z009')}}) Paweł Brzycki
Zamość
POL
82.97
3 ({{getSeed('VE00VFppNXAxcXM9')}}) Marcin Andrzejewski
Zamość
POL
74.22
4 ({{getSeed('aVZRbUltVVFtY1U9')}}) Dariusz Guczma
Zamość
POL
68.19
5 ({{getSeed('Vk5VOVg4aTdvVFU9')}}) Łukasz Matwiej
Zamość
POL
63.50
6 ({{getSeed('d3ArclNEcnRrUUk9')}}) Przemysław Sosnowski
Zamość
POL
59.59
7 ({{getSeed('b1dnNDlpanM5VFE9')}}) Michał Kasprowicz
Zamość
POL
56.21
8 ({{getSeed('d2tKZFRRSVZmWFk9')}}) Marcin Mazur-Chromiak
Zamość
POL
53.21