Turniej 3xJ Birthday

Data zawodów: 2014-09-27
Ranga: B
Poziom: B5
Zawodników: 31
Typ zawodów: TURNIEJ
Kategoria: OPEN

1 ({{getSeed('ZlpVVk1wazEyU2c9')}}) Michał Kołodziński
Lublin
POL
140.00
2 ({{getSeed('dE9uZ1RwbklaUkk9')}}) Michał Martynowski
Lublin
POL
116.16
3 ({{getSeed('aVFHTkpJZFJtU1U9')}}) Sławomir Swatek
Lublin
POL
103.91
4 ({{getSeed('czhGdk92UGgrb1k9')}}) Przemysław Kozłowski
Zamość
POL
95.47
5 ({{getSeed('Mmk0MDhxL2l1STA9')}}) Piotr Prokop
Lublin
POL
88.89
6 ({{getSeed('UGpwWXBGSE9ETDQ9')}}) Krzysztof Lepionka
Lublin
POL
83.42
7 ({{getSeed('endaK1ZEa1dwcVU9')}}) Sylwester Wójcik
Lublin
POL
78.69
8 ({{getSeed('cytnZHVHZDYyTmM9')}}) Bartłomiej Osiniak
Lublin
POL
74.50
9 ({{getSeed('ZEU3UjZFVDJ1eEU9')}}) Rafał Cieślik
Lublin
POL
70.71
10 ({{getSeed('WFVRWGR6OElVV289')}}) Krzysztof Pyra
Lublin
POL
67.26
11 ({{getSeed('bkpkcTJpUUZXL0U9')}}) Tomasz Klepacz
Lublin
POL
64.08
12 ({{getSeed('Um5OMFdra3A0LzA9')}}) Mateusz Jakub Drozd
Motycz
POL
61.13
13 ({{getSeed('VHVsYndkSE41QjQ9')}}) Paweł Krzywicki
Lublin
POL
58.39
14 ({{getSeed('RVZ1SlNWQ0ViWXM9')}}) Dariusz Pietrzak
Lublin
POL
55.83
15 ({{getSeed('M0MxaUpZTDdXWk09')}}) Mariusz Nadolny
POL
53.43
16 ({{getSeed('MGxiQzBEOEppNjQ9')}}) Piotr Pietrzak
Lublin
POL
51.17
17 ({{getSeed('Vjd1T0tLWnp1T3c9')}}) Jacek Sobiło
Lublin
POL
49.05
18 ({{getSeed('ODhrU1JYVFRyb0k9')}}) Piotr Dunikowski
Lublin
POL
47.04
19 ({{getSeed('b3J5R3grNVNEWDA9')}}) Dariusz Mazurek
Lublin
POL
45.15
20 ({{getSeed('cjVKazUwbXh0eG89')}}) Tomasz Łuczywek
Lublin
POL
43.35
21 ({{getSeed('MDMyQTVFWlN3eE09')}}) Jerzy Gorzeń
Lublin
POL
41.66
22 ({{getSeed('bFRTekpuTE5hak09')}}) Marcin Kiszczak
Bychawa
POL
40.05
23 ({{getSeed('ZFNNT2M1ZzFKd289')}}) Marcin Nocuń
Lublin
POL
38.53
24 ({{getSeed('V3BXaitVUlVjN289')}}) Łukasz Bromke
Lublin
POL
37.08
25 ({{getSeed('VTNsNTIrLytpbTg9')}}) Aleksandra Miler-Podgajna
Lublin
POL
35.70
26 ({{getSeed('SUl0dGhhQzFFYUU9')}}) Paweł Dunikowski
Lublin
POL
34.40
27 ({{getSeed('QVU1S2czK3d0enc9')}}) Rafał Król
Lublin
POL
33.16
28 ({{getSeed('WWNxc3ZaaE9EZzQ9')}}) Michał Wójcik
Lublin
POL
31.98
29 ({{getSeed('NitjNDZtSlQyUUk9')}}) Karolina Prokop
Lublin
POL
30.86
30 ({{getSeed('OUxWSUtiaTEwS009')}}) Zbigniew Kotowski
Lublin
POL
29.79
31 ({{getSeed('L0xQZzRUTXNXYmM9')}}) Adam Drath
Lublin
POL
28.77