Sunday Challenge U13

Data zawodów: 2009-11-29
Ranga: B
Poziom: B0
Zawodników: 4
Typ zawodów: HISTORIA
Kategoria: U19 OU19 GU19

1 ({{getSeed('dExiNlJtSk5PR0E9')}}) Wojciech Kubiak
Poznań
POL
140.00
2 ({{getSeed('ZFlMSWRNUnFRQ1U9')}}) Maximilian Kierszka
Poznań
POL
116.00
3 ({{getSeed('Rk0xZDdSalhaTzg9')}}) Piotr Hemmerling
Poznań
POL
103.00
4 ({{getSeed('WVpBTWpiSFFDaUE9')}}) Filip Woziwodzki
Warszawa
POL
95.00