Squash z Cydrem Kujawskim

Data zawodów: 2015-05-15
Ranga: C
Poziom: C
Zawodników: 22
Typ zawodów: TURNIEJ
Kategoria: OPEN

1 ({{getSeed('cm5xeFJnM2UwRXM9')}}) Szymon Kurdynowski
Bydgoszcz
POL
100.00
2 ({{getSeed('S3d1UjJkRnFDT1k9')}}) Piotr Hełminiak
Bydgoszcz
POL
82.97
3 ({{getSeed('a08wZEgvVk9RQ3c9')}}) Paweł Michalak
Bydgoszcz
POL
74.22
4 ({{getSeed('cWV2V1FwckhLbGs9')}}) Przemysław Skarbiński
Niemcz
POL
68.19
5 ({{getSeed('dklyTTh1NzUvNk09')}}) Jarosław Przybitkowski
Bydgoszcz
POL
63.50
6 ({{getSeed('YWd0ajkxSUwzRUE9')}}) Rafał Kapuściński
Bydgoszcz
POL
59.59
7 ({{getSeed('RzQyaktCMEtSbzQ9')}}) Marcin Ornowski
Bydgoszcz
POL
56.21
8 ({{getSeed('d2srTjdablJzeTA9')}}) Bartosz Kapuściński
Bydgoszcz
POL
53.21
9 ({{getSeed('M3BEYjgyRlVkUU09')}}) Michał Rudnicki
Nowa Wieś Wielka
POL
50.51
10 ({{getSeed('NDFSNGJNOU1PVDQ9')}}) Bartosz Konopa
Solec Kujawski
POL
48.04
11 ({{getSeed('cldVVVAxc0ZKSVU9')}}) Andrzej Sokołowski
Bydgoszcz
POL
45.77
12 ({{getSeed('SDBLYkJuTXFvR2c9')}}) Robert Urbański
Toruń
POL
43.67
13 ({{getSeed('YlUveFY4ZGp5L3M9')}}) Patryk Grochowski
Bydgoszcz
POL
41.71
14 ({{getSeed('eHpIK1ZLOTFxQXM9')}}) Bartosz Meckien
Bydgoszcz
POL
39.88
15 ({{getSeed('WnRpRTRhY25yZXM9')}}) Krzysztof Mituś
Bydgoszcz
POL
38.16
16 ({{getSeed('REF6NWpQZ2pPMXc9')}}) Łukasz Błaszkowski
Bydgoszcz
POL
36.55
17 ({{getSeed('R3NORkhUSDVOcVE9')}}) Michał Ladziński
Bydgoszcz
POL
35.03
18 ({{getSeed('QVlEVTNmbkJmcUU9')}}) Katarzyna Albigowska-Sodo
Katowice
POL
33.60
19 ({{getSeed('dGlZWVBEb0pKQ3c9')}}) Miroslav Tarnoci
Bydgoszcz
POL
32.25
20 ({{getSeed('NGFaUlZ1WHh0UW89')}}) Jakub Sutkowski
Gdańsk
POL
30.97
21 ({{getSeed('cHpmME5kZVo1UDQ9')}}) Agnieszka Skarbińska
Bydgoszcz
POL
29.76
22 ({{getSeed('aVB0ZTRIZXEvbWc9')}}) Karolina Marcinkowska
Warszawa
POL
28.61