Expansja Squasha

Data zawodów: 2011-10-15
Ranga: A
Zawodników: 4
Typ zawodów: TURNIEJ
Kategoria: U19 OU19 GU19

1 ({{getSeed('SWZUa280Um1sUFU9')}}) Paulina Krzywicka
Warszawa
POL
600.00
2 ({{getSeed('L082YVFjNlJCa3M9')}}) Jakub Handschuh
Poznań
POL
472.95
3 ({{getSeed('TlhlbzBxNTBEZFU9')}}) Jakub Wasilewski
Zabrze
POL
400.78
4 ({{getSeed('VVByTzVRRUc3U1U9')}}) Michał Szymczak
Wałbrzych
POL
347.78