Expansja Squasha

Data zawodów: 2011-10-15
Ranga: A
Zawodników: 8
Typ zawodów: TURNIEJ
Kategoria: U13 U15 U17 OU13 OU15 OU17 GU13 GU15 GU17

1 ({{getSeed('emRReUVzUnJHbXc9')}}) Piotr Hemmerling
Poznań
POL
600.00
2 ({{getSeed('UXlhTVluSDdjSUk9')}}) Adrian Marszał
Kraków
POL
472.95
3 ({{getSeed('UlozRFpTTHZFMU09')}}) Jakub Czarnecki
Poznań
POL
400.78
4 ({{getSeed('bXg0RkFTQ2plc1E9')}}) Maciej Słowiński
Warszawa
POL
347.78
5 ({{getSeed('N1ZzN3lZdmFhMG89')}}) Adam Pełczyński
Poznań
POL
304.78
6 ({{getSeed('cnVZNEpLdXU3cFE9')}}) Artur Machno
Kraków
POL
268.15
7 ({{getSeed('YWV1bVRhMmgrTEE9')}}) Kamil Solarewicz
Nowa Sól
POL
236.08
8 ({{getSeed('UGRCeFgzaTFSSkk9')}}) Nicole Różańska
Poznań
POL
207.53