Ósmy Turniej BE w AERO

Data zawodów: 2012-10-26
Ranga: B
Poziom: B5
Zawodników: 30
Typ zawodów: TURNIEJ
Kategoria: OPEN

1 ({{getSeed('aEx6TUZiWnJROGs9')}}) Jacek Radosz
Warszawa
POL
140.00
2 ({{getSeed('MUFObEpRY3krSHM9')}}) Wojciech Kaźmierowski
Warszawa
POL
116.16
3 ({{getSeed('ZHh6bzl5Y0ZlQkk9')}}) Waldek Kobus
Czarna Królewska
POL
103.91
4 ({{getSeed('SFBiR3c2Yndjd1U9')}}) Wojciech Karwowski
Warszawa
POL
95.47
5 ({{getSeed('YnUrdjRnWnFJbmM9')}}) Sławomir Jurek
Warszawa
POL
88.89
6 ({{getSeed('dlhhdktVTDBxd3c9')}}) Michał Stanosz
Warszawa
POL
83.42
7 ({{getSeed('Z3lrcHF5bnNHVTA9')}}) Jacek Górniewski
Lublin
POL
78.69
8 ({{getSeed('b0R5WUFTcVRMYnM9')}}) Tomasz Fajfer
Gorlice
POL
74.50
9 ({{getSeed('S29ITGhUeldQWkU9')}}) Marcin Mastykarz
Kraków
POL
70.71
10 ({{getSeed('VW9DaTR3NzF1bm89')}}) Jerzy Szyszak
Warszawa
POL
67.26
11 ({{getSeed('TDBLaW4xRTVoV0E9')}}) Andrzej Iwan
Warszawa
POL
64.08
12 ({{getSeed('K0JXWndLbzV6YkE9')}}) Jacek Domański
Warszawa
POL
61.13
13 ({{getSeed('ZHd4R050YmdTdms9')}}) Mikołaj Modrzewski
Warszawa
POL
58.39
14 ({{getSeed('UzNZMTc5SVJNaXM9')}}) Tomasz Musiał
Warszawa
POL
55.83
15 ({{getSeed('Um93Y012SW52ZTQ9')}}) Cezary Kramp
Warszawa
POL
53.43
16 ({{getSeed('MVloUlltZUk2N2M9')}}) Jan Szumowski
Warszawa
POL
51.17
17 ({{getSeed('V25zVUtmOThuUzg9')}}) Michał Grzeczyński
Warszawa
POL
49.05
18 ({{getSeed('eXBKZ1pRN3BkUHc9')}}) Daniel Simoniuk
Białystok
POL
47.04
19 ({{getSeed('blRPUkdWT1NZbWc9')}}) Jakub Wilkos
Zamość
POL
45.15
20 ({{getSeed('dEx1RzNwa2kyd0E9')}}) Przemysław Kozłowski
Zamość
POL
43.35
21 ({{getSeed('Y0RhSkgxQnZ0WEk9')}}) Oskar Wolski
Warszawa
POL
41.66
22 ({{getSeed('TktTemxRNXcwYTA9')}}) Mirosław Kalicki
Warszawa
POL
40.05
23 ({{getSeed('OXpTTEdPT0wzSlU9')}}) Marcin Rudolf
Warszawa
POL
38.53
24 ({{getSeed('YTlNWnc4dWFuMG89')}}) Marek Kozłowski
Warszawa
POL
37.08
25 ({{getSeed('Y2RVT1pCSFUzckU9')}}) Paweł Wojszel
Białystok
POL
35.70
26 ({{getSeed('S0t4V21EbENXdWs9')}}) Bolesław Gidziński
Warszawa
POL
34.40
27 ({{getSeed('RW82bzYzTzh6SVU9')}}) Igor Lasocki
Józefów
POL
33.16
28 ({{getSeed('VHJ2UVBuWk52K0U9')}}) Łukasz Komorowski
Warszawa
POL
31.98
29 ({{getSeed('L05iTWdtNy9YZFk9')}}) Marcin Truskawa
Warszawa
POL
30.86
30 ({{getSeed('am9mN3oyaDZtL0U9')}}) Rafał Barański
Warszawa
POL
29.79