Ósmy Turniej BE w AERO

Data zawodów: 2012-10-26
Ranga: B
Poziom: B5
Zawodników: 30
Typ zawodów: TURNIEJ
Kategoria: OPEN

1 ({{getSeed('RUpjcXlxWHEyOTA9')}}) Jacek Radosz
Warszawa
POL
140.00
2 ({{getSeed('akVmT2dQdTcxVG89')}}) Wojciech Kaźmierowski
Warszawa
POL
116.16
3 ({{getSeed('bXpvQUdVc1dTN009')}}) Waldek Kobus
Czarna Królewska
POL
103.91
4 ({{getSeed('ZDY1enFmMUpqNVk9')}}) Wojciech Karwowski
Warszawa
POL
95.47
5 ({{getSeed('eFNrck5mNFY4SVk9')}}) Sławomir Jurek
Warszawa
POL
88.89
6 ({{getSeed('WndTWFlUSWN6b1U9')}}) Michał Stanosz
Warszawa
POL
83.42
7 ({{getSeed('SG80Ti9SMWcvbXc9')}}) Jacek Górniewski
Lublin
POL
78.69
8 ({{getSeed('cGcwMXNqUzdFeGs9')}}) Tomasz Fajfer
Gorlice
POL
74.50
9 ({{getSeed('S05ZWFVjaGNVSjg9')}}) Marcin Mastykarz
Kraków
POL
70.71
10 ({{getSeed('dno1WVR5RHNEOUU9')}}) Jerzy Szyszak
Warszawa
POL
67.26
11 ({{getSeed('UWdXNjRLUU4zRGM9')}}) Andrzej Iwan
Warszawa
POL
64.08
12 ({{getSeed('NEVZNk9NVld5eVk9')}}) Jacek Domański
Warszawa
POL
61.13
13 ({{getSeed('aEFqVHZPWGhyWlk9')}}) Mikołaj Modrzewski
Warszawa
POL
58.39
14 ({{getSeed('L2NQTSt3VGtnTVk9')}}) Tomasz Musiał
Warszawa
POL
55.83
15 ({{getSeed('dStpWFhveXl3ckE9')}}) Cezary Kramp
Warszawa
POL
53.43
16 ({{getSeed('N3pwa0tzRDlFc3c9')}}) Jan Szumowski
Warszawa
POL
51.17
17 ({{getSeed('b0hLVHJJUE5YTnc9')}}) Michał Grzeczyński
Warszawa
POL
49.05
18 ({{getSeed('eFFXT0gwMHJvNlk9')}}) Daniel Simoniuk
Białystok
POL
47.04
19 ({{getSeed('aFpEMFpoTTdPbUk9')}}) Jakub Wilkos
Zamość
POL
45.15
20 ({{getSeed('M1RaMFBFdXhRMEU9')}}) Przemysław Kozłowski
Zamość
POL
43.35
21 ({{getSeed('ZEYrd3lWdldqQ2M9')}}) Oskar Wolski
Warszawa
POL
41.66
22 ({{getSeed('SStWVTBGMHJvNUU9')}}) Mirosław Kalicki
Warszawa
POL
40.05
23 ({{getSeed('TzBxYUNoUlJzc2M9')}}) Marcin Rudolf
Warszawa
POL
38.53
24 ({{getSeed('N05kMVl5cGVtRXc9')}}) Marek Kozłowski
Warszawa
POL
37.08
25 ({{getSeed('MGJQdWVrSFIwNmc9')}}) Paweł Wojszel
Białystok
POL
35.70
26 ({{getSeed('eG9kck5CYTZmcVU9')}}) Bolesław Gidziński
Warszawa
POL
34.40
27 ({{getSeed('VGswUUJJOWc1U1U9')}}) Igor Lasocki
Józefów
POL
33.16
28 ({{getSeed('am5zV3pmNmd1YTQ9')}}) Łukasz Komorowski
Warszawa
POL
31.98
29 ({{getSeed('YTRuSWN5bFArMDQ9')}}) Marcin Truskawa
Warszawa
POL
30.86
30 ({{getSeed('MG95VElIT3hFMUE9')}}) Rafał Barański
Warszawa
POL
29.79